نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 95,660/9
شاخص صنعت 85,565/4
شاخص50شرکت فعالتر 4,015/8
شاخص آزاد شناور 102,128/3
شاخص 30 شرکت بزرگ 4,262/5
شاخص قیمت 50 شرکت 213,647
شاخص بازار اول 67,531/2
شاخص بازار دوم 205,909/2
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری فیروزه آسیا می باشد